Skip to main content

Måling af indeklimaet

Vi opholder os op mod 80-90 % af tiden indendørs – i vores boliger, på arbejdspladsen eller via kultur- og fritidstilbud. Derfor er et godt indeklima afgørende for vores sundhed, velvære og produktivitet. Indeklimaet defineres af en række parametre, heraf usynlige kemiske påvirkninger, og bygningsreglementet fastlægger en række minimumskrav for vores bygningers performance på indeklimaet.

Det er meget individuelt, hvordan indeklimaet, herunder støj, opleves af eller påvirker den enkelte, og det er ofte kompliceret at finde balancen mellem tekniske løsninger, der opfylder bygningsreglementet og samtidigt de sociale brugerkrav og -ønsker.

Denne film handler om de måleinstrumenter man oftes benytter til at finde problemerne i en ejendom, en lejlighed eller et hus.

Der er fire hovedparametre, der kan måles og det er:

- lys
- lyd
- luft og
- temperatur

God fornøjelse med informationerne og filmen.

Se også Byggefilm

Byggefilm viser de klassiske håndværkstekniker og fungere som sidemandsoplæring af håndværkere, der skal sikre bygningsarven, og som tænker ressourcer ind byggebranchen. 

INDEKLIMA.DK
chroma@chroma.dk
+45 4030 5896
Indeklimafilm.dk © 2023

c/o Chroma Film ApS
Strandgade 102
DK1401 København K

Filmene er produceret med økonomisk støtte fra Grundejernes Investeringsfond og Realdania

Om Cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre din bruger oplevelse.