ANDRE PORTALER

På denne side finder du udvalgte links til andre platforme eller digitale fora med information og viden om indeklimaemner.

 

Har du kendskab til digitale fora, som du mener bør deles her på siden, så send gerne relevante hovedlinks til indeklimafilm@gmail.com

 

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet, og fører som sådan bl.a. tilsyn med virksomheder, som har ansvaret for, at arbejdsforholdene på virksomhederne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det glæder bl.a. indeklimaforhold.

CISBO

CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger) var et Realdania-støttet forskningscenter, som eksisterede fra 2009 til 2016. På sitet her findes forskningsrapporter og omtale af CISBOs delprojekter. Sitet

vedligeholdes ikke længere, mens resultaterne er fortsat gyldige.

Danvak
Danvak er et fagligt netværk for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima. Foreningen er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA HVAC, der er et fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen IDA. Danvak arbejder for at højne medlemmernes kompetenceniveau.
DTU Byg – Sektion for Indeklima

Sektionen for Indeklima forsker i indeklimaets betydning for menneskers sundhed, komfort og præstationer samt i bygningsfysikkens påvirkninger heraf. Sektionen råder bl.a. over syv forskellige klimakamre og fire feltlaboratorier, og er specialiseret inden for seks forskningsområder.

GI

GI (Grundejernes Investeringsfond) støtter både forskning, udvikling og formidling inden for en række områder, herunder indeklimaformhold. Fonden støtter fx sitet skimmel.dk, og på fondens eget site findes en række publikationer om indeklimaemner.

Indeklimaportalen.dk

Indeklimaportalen indeholder grundlæggende viden om indeklima, og henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, bygherrerådgivere, arkitekter, ingeniører m.fl., der har særlig fokus på arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser inden for velfærd og offentlig administration.

Miljøstyrelsen

Indeklima er et af Miljøstyrelsens faglige kompetenceområder. Styrelsen indsamler og kommunikerer miljøfaglig viden, bestiller eller foretager analyser, driver projekter samt udvikler og driver godt 60 miljødatabaser. På indeklimaområdet er det særligt kemiske påvirkninger, der er i fokus.

Realdania

Foreningen Realdania har indeklima som ét af deres fokusområder og støtter både forskning, udvikling og formidling. Det gælder bl.a. indeklimaet i skoler og enfamiliehuse. Udover at støtte eksterne projekter, gennemfører Realdania selv forsøgsbyggerier.

BUILD - Aalborg Universitet

Universitet har samlet forskningsaktiviteter i indeklima i et nyt institut (2019), BUILD, der udover forskning, udgiver vejledninger og anvisninger, samt afholder kurser inden for forskellige indeklimatemaer. Instituttet er desuden (med)udvikler af forskellige digitale værktøjer med tilknytning til emnet.

Sundhedsstyrelsen

Ligesom for Miljøstyrelsens vedkommende har Sundhedsstyrelsen indeklima som fagligt kompetenceområdet. Styrelsen indsamler og kommunikerer sundhedsfaglig viden, bestiller eller foretager analyser, og er ofte bindeled mellem forskning og praksis på sundhedsområdet. 

 

Teknologisk Institut (TI)

TI er et af Danmarks syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), der har til opgave at opbygge en teknologisk infrastruktur af faciliteter, laboratorier og faglige kompetencer, der skal sikre især små og mellemstore virksomheder lettere adgang til relevant teknologisk viden, bl.a. inden for indeklima.

Skimmel.dk
Skimmel.dk er en kampagne rettet mod beboere i almene og private udlejningsboliger, samt det tilknyttede driftspersonale. Kampagnen indeholder nyttig information om skimmelsvampe, samt generelle retningslinjer og gode råd om, hvordan man undgår og fjerner skimmelsvampevækst i sit hjem.
Videncentret Bolius
Bolius er Realdanias videncenter, der har fokus på kvaliteten på det byggede miljø – og særligt boliger. Videncentret gennemfører løbende analyser, tilbyder forskellige services og udgiver publikationer. Boligers indeklima er ét af Bolius særlige opmærksomhedsområder.
Videnskab.dk

Videnskab.dk er Danmarks største videnskabsmedie, hvor redaktionen med bredt afsæt i videnskabens verden dagligt leverer gratis forskningsnyheder og andet kvalitetsindhold indenfor kultur, samfund, teknologi og naturvidenskab.