INFOARK

Informationen om indeklimaemner er ganske omfattende, og ligger spredt i forskellige trykte publikationer og digitale platforme. Derved bliver den faktuelle viden svært tilgængelig i en almindelig hverdagssøgen for fx de projekterende rådgivere eller udførende håndværkere og entreprenører, og megen viden bliver ikke anvendt som det burde, fordi tidsforbruget og tilgængeligheden bliver en barriere.

 

På denne side finder du infoark om de enkelte indeklimafilm. Arkene indeholder highlights om emnet i hver af filmene, samt kildehenvisninger, der er brugt under researchen til filmene. Der er tale om udvalgte kilder, som dermed på ingen måde er udtømmende.

 

Målet med filmene og infoarkene er at dele viden, ikke at kvalificere den. Hvis du som bruger af indeklimafilm.dk har kendskab til faktuel viden (artikler, links og lignende), som du mener bør findes tilgængelig her på siden, så send den gerne til indeklimafilm@gmail.com

 

Belysning

Belysning er en faglig disciplin, som kun relativt få mestrer, når det handler om kombinationen af farver, styrke, intensitet, styring og evt. kunstnerisk kvalitet, der alt sammen påvirker vores komfort og døgnrytme og dermed vores fysiske og psykiske sundhed.

 

Se pdf

Dagslys

Lokalplaner og bygningsreglementet fastlægger klare afstands- og højdekrav, der skal sikre tilstrækkeligt dagslys i alle rum og etager i vores bygninger. Ved høje grundpriser gives der dog ofte dispensation fra minimumskravene og fortættede bebyggelser svækker ofte indendørs dagslys.

Se pdf

Luftskifte

For at sikre det gode indeklima skal der findes en balance mellem luftskiftet og energiforbruget til opvarmning og/eller køling i bygningen. Kraftig udluftning kan reducere luftens indhold af CO2 og afgasninger, men samtidigt resultere i lave rumtemperaturer og/eller et (for) højt energibrug.

Se pdf

Partikler

Jo mindre partikler i indeklimaet er, jo større negativ effekt har de på menneskers helbred. Fimrehårene i luftvejene fanger de større partikler, mens de små partikler kommerned i lungerne og transporteres rundt i vores kredsløb og kan give hjerte-kar- og kredsløbssygdomme.

Se pdf

Trafikstøj

Den nyeste forskning viser ifølge WHO, at støj over 53 dB giver risiko for sygdomme som blodpropper, slagtilfælde, diabetes og stress. Støjgener i boligområder må derfor begrænses, og fremtidens boligbyggeri må planlægges, så det ikke placeres i områder, der er plaget af trafikstøj.

Se pdf

Kemi

Der udvikles konstant nye byggeprodukter og -materialer, men en hel del når at være på markedet i mange år, før man opdager deres eventuelle sundheds- og/eller miljømæssige skadevirkninger. Der er derfor god grund tilat være på vagt og kræve dokumentation for indhold af kemiske stoffer.

Se pdf

Skimmelsvampe

Skimmelsvampe kan give allergier, og skader efter skimmelforekomster kan være bekostelige at udbedre og må derfor forebygges. Det sker bl.a. ved at undgå mangelfuld udluftning af fugtbelastede rum og konstruktioner, og ved at sikre en generel god vedligeholdelse af klimaskærmen.

Se pdf