FAKTA

Fakta om indeklimaemner er ganske omfattende, men ligger spredt i forskellige trykte publikationer og digitale platforme. Derved bliver den faktuelle viden svært tilgængelig i en almindelig hverdagssøgen for fx de projekterende rådgivere eller udførende håndværkere og entreprenører, og megen viden bliver ikke anvendt som det burde, fordi tidsforbruget og tilgængeligheden bliver en barriere.

 

Det er ambitionen med denne side at indsamle og i kort form formidle faktuel viden om de emner, som knytter sig til filmene på indeklimafilm.dk. Det vil typisk være i form af faktaark – enten udgivet i eget regi eller indsamlet fra andre vidensformidlere eller leverandører.

 

Målet er at dele viden, ikke at kvalificere den, og der ligger ikke nogen bedømmelse af validiteten af indholdet af faktaarkene. Ansvaret herfor ligger hos den respektive udgiver af arket.

 

Hvis du som bruger af indeklimafilm har kendskab til faktuel viden, som du mener bør findes tilgængelig i faktaarkformat her på siden, så send det til indeklimafilm@gmail.com

NB! Indhold på vej!

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking).

Se pdf

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking).

Se pdf

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking).

Se pdf

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking).

Se pdf