ARTIKLER

Intentionen med denne side er at dele tilgængelige, gratis artikler, blogindlæg eller lignende, der bidrager til udbredelse af viden om indeklimaemner i bred forstand – og ikke blot knyttet til de emner, som indeklimafilmene på denne platform behandler.

 

Har du selv skrevet en artikel eller har kendskab til en relevant artikel om indeklimaemner og som må deles, så send den gerne til indeklimafilm@gmail.com

 

BFA: Generelt om indeklimaet (flere artikler)

Der er mange måder at arbejde med at forbedre indeklimaet og medarbejdernes sundhed og trivsel. En række artikler indblik i, hvad big data, nudging, brugerinvolvering, vedligeholdelse, rengøring og indkøb betyder for indeklimaet.

 

Læs artiklerne

DR: Støj på kontoret og i trafikken kan gøre dig syg

Bor du ved siden af en støjende vej? Selvom du måske føler, at du kan lukke støjen ude, så er det ikke sikkert, at din hjerne er enig. For støjen stresser og ødelægger din søvn – og i sidste ende kan det øge din risiko for at blive alvorlig syg.

 

Læs artikel

Indeklimanyt fra Realdania (flere artikler)

Realdania støtter forskning og en række udviklingsinitiativer, samt gennemfører egne projekter med fokus på indeklima. I tilknytning hertil formidler foreningen en række faglige artikler gennem 6-7 årlige gratisnyhedsbreve. 

 

Find nyhedsbreve